autoři článků

Mgr. Pavlína Hlavinková

GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, Brno, 659 01
, tel.:+420 548 125 458, fax:+420 545 217 979

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování