autoři článků

Ing. Pavel Novotný, CSc.

Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI VUT Brno, Technická 2, Brno, 616 69, Česká republika
, tel.:+420 541 149 170

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy