autoři článků

Bc. Pavel Jakobe

Ministerstvo životního prostředí, odbor ekonomické politiky, Vršovická 65, Praha 10, 100 10, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie