autoři článků

Doc. Ing. Ondřej Šařec, Csc.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, katedra Využití strojů, Kamýcká 129, Praha 6- Suchdol, 165 21
, tel.:+420 224 383 146

Specializace: Bioodpady a kompostování, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy