autoři článků

Ing. Ondřej Holubík

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie