autoři článků

Ing. Olga Bláhová

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Za Opravnou 4, Praha 5 - Motol, 150 06, Česká republika
, tel.:+420 257 294 217, fax:+420 257 211 754

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie