autoři článků

Mgr. Miroslav Vosátka, CSc.

Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, Průhonice, 252 43, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy