autoři článků

Ing. Miroslav Kajan

Čistírna odpadních vod Třeboň, Třeboň, 379 01, Česká republika
, tel.:+420 384 721 211, fax:+420 384 724 162

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn