autoři článků

Milan Kazda

ENERGETIKA Kněžice s.r.o., Kněžice 37, 298 02, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy