autoři článků

Radoslav Mikulášik

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy