autoři článků

Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.

Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5, 16628, Praha 6 - Dejvice, 166 28, Česká republika
, tel.:+420 220443152

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování

Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy