autoři článků

Ing. Martina Homolová

EnviTec Biogas Central Europe s.r.o., Průmyslová 2051, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika
, tel.:+420 566 688 471

Specializace: Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie