autoři článků

Ing. Martin Tippl

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Česká republika
, tel.:+420 541 126 279, fax:+420 541 126 279

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy