autoři článků

Martin Sedlák

, Česká republika

Svaz moderní energetiky, z. s.

programový ředitel

https://www.modernienergetika.cz/

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie