autoři článků

Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Česká republika
, tel.:+420 54114 2582

Specializace: Spalování biomasy