autoři článků

MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42, Česká republika
, tel.:+420 267 082 267, fax:+420 272 744 354

Specializace: Obnovitelné zdroje energie