autoři článků

Libuše Alterová

, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie