autoři článků

Ing. Juraj Krivošík

SEVEn, o.p.s., Americká 17, Praha 2, 120 00, Česká republika
, tel.:+420 224 252 115, fax:+420 224 247 597

Osobní stránka na webu SEVEn

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie

Pěstování biomasy