autoři článků

Doc. Ing. Josef Maloun, CSc.

Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 165 21, Česká republika
, tel.:+420 224 383 171

Specializace: Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Spalování biomasy