autoři článků

Ing. Josef Hakl

Katedra pícninářství a trávníkářství, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6-Suchdol, 165 21, Česká republika

Specializace: Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn