autoři článků

Ing. Josef Diviš

tajemník mezirezortní komise pro bioetanol, Česká republika

Specializace: Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva