autoři článků

Ing. Jiřina Čermáková

VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6, 166 28, Česká republika

Specializace: Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn