autoři článků

Ing. Jiří Mikeš

EPS, s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, Česká republika

Specializace: Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie