autoři článků

prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.

, Česká republika
, tel.:+420 22044 - 4223, fax:+420 220444340

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie