autoři článků

Ing. Jiří Doucha, CSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň, Česká republika
, tel.:+420 384340461

Specializace: Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn

Obnovitelné zdroje energie