autoři článků

Jaroslav Tomášek

, Česká republika

Česká zemědělská univerzita v Praze, KRV

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy