autoři článků

Ing. Jaroslav Mudruňka

, Česká republika

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy