autoři článků

Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, 613 00, Česká republika
, tel.:+420 545 131 111

rektor

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy