autoři článků

Ing. Jan Slavík ml.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha, 161 21, Česká republika
, tel.:+420 731473899

Postgraduální Student České zemědělské univerzity v Praze. Disertační práci řeší ve spolupráci s VÚZT.

Specializace: Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy