autoři článků

Ing. Jakub Houška, Ph.D., D.E.S.S.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Česká republika

Odborné zaměření: agrolesnictví, environmentální efekty dřevinné vegetace, krajinná ekologie, management půdy

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny