autoři článků

Ing. Jaime Muňoz

Česká zemědělská univerzita, Institut tropického a subtropického zemědělství, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 165 21, Česká republika
, tel.:+420 224 382 174, fax:+420 220 921 363

Pocházím z Čile, ale v České republice jsem vystudoval Českou zemědělskou univerzitu a dále zde pokračuji ve výzkumné činnosti ve fytoenergetice.

Články na starém webu CZ BIOMu

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování