autoři článků

Ing.Bc. Iveta Soperová

CZ Biom - České sdružení pro biomasu, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie