autoři článků

Farmet a.s.

, Jiřinková 276, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Specializace: Kapalná biopaliva, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy