autoři článků

European Renewable Energy Council

Renewable Energy House, 63-65, rue d' Arlon, B-1040 Brussels
, tel.: +32 2 546 1933, fax: +32 2 546 1934

EREC je organizace zastřešující asociace průmyslu, obchodu a výzkumu v oblasti OZE, aktivní na poli fotovoltaiacké, vodní, solární, geotermální, větrné energie a energie vyráběné z biomasy.

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie