autoři článků

Ing. David Plíštil

Katedra materiálu a strojírenské technologie, TF ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6, 165 21, Česká republika

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Spalování biomasy