autoři článků

Ing. Dagmar Sirotková

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Podbabská 30, Praha 6, 160 62, Česká republika
, tel.:+420 220 197 270

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie