autoři článků

Ing. Amitava Roy

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06, Česká republika
, tel.:+420 233 022 386

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Spalování biomasy