autoři článků

Mgr. Adéla Horáková

Evropská komise, DG Enterprise, Brusel, B-1049

Autorka je právnička, stážistka v Evropské komisi v Bruselu, DG Enterprise.

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie