autoři článků

Doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Česká republika
, tel.:+420 54114 2588

Specializace: Spalování biomasy