autoři článků

Ing. Petr Plíva, CSc.

Ing. Petr Plíva, CSc.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06, Česká republika
, tel.:+420 233 022 367

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Bioodpady a kompostování

Obnovitelné zdroje energie