autoři článků

Bc. Mgr. Miloslava Tomiková

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, 100 10, Česká republika
, tel.:+420 267 122 208, fax:+420 267 126 208

Absolventka:

  • Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, obor: Management životního prostředí
  • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor: Ochrana životního prostředí

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie