autoři článků

Martina Štěpánková

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy