autoři článků

Ing. Ľuboslav Straka, PhD.

FVT TU Košice, Česká republika

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Spalování biomasy