autoři článků

Ing. Karel Srdečný

EkoWATT, středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie, Bubenská 6, Praha 7, 170 00, Česká republika
, tel.:+420 266 710 247, fax:+420 266 710 248

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie