Novinky

ZVÍŘE – PŮDA – KLIMA – BIOMASA - ENERGIE. Souvisí to spolu? Pokud ano, pak jak?

 
 

Téma BIOMASA se stalo přirozenou součástí NÁRODNÍ VÝSTAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY v Brně. U výstav TECHAGRO, SILVA REGINA a ANIMAL VETEX přibyl již čtvrtý lístek BIOMASA. Ta se stala samostatnou výstavou. U Výstavy hospodářských zvířat je Biomasa prozatím zvýrazněným oborem a logicky směřuje k dalšímu rozšiřování.

Přestože tok surovin pro zpracování biomasy je jiný v technologiích živočišné a technologiích rostlinné produkce, základní schémata využití biomasy zůstávají obdobná nebo i společná.

Souběžně s výstavou bude  ve čtvrtek a v pátek probíhat v přednáškovém sálu v pavilonu P konferenční program, rozdělený do čtyř základních tématických celků:

  1. Bioplynové transformace v zemědělství
  2. Energetický potenciál odpadní a zbytkové biomasy v koloběhu živin a hospodaření na půdě
  3. Produkce tepla suchou termochemickou konverzí paliva z fytomasy
  4. Směsné a biogenní pohonné hmoty.

V každém z těchto tematických celků budou spolu s představením progresivních technologií, nových technických řešení, praktických procesních poznatků a provozních doporučení diskutovány změny právních a dalších souvisejících předpisů, možnosti podpory financování investic, provozních zvýhodnění příp. zdanění apod. Je to ideální možnost, jak získat aktuální informace případně informace o předpokládaném vývoji v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Biomasa jako energetický zdroj se v posledních letech stala velmi diskutovaným pojmem. Už zřejmě nepochybujeme o tom, že je to významný transformátor i akumulátor sluneční energie, nemáme ale dostatečně jasno o efektivnosti těchto přeměn ani o vhodnosti jednotlivých forem využívání biomasy. Nepochybné je, že se biomasa obvykle vyznačuje vysokým obsahem vody a svým velkým objemem. Již z těchto základních fyzikálních vlastností je patrné, že doprava biomasy na velké vzdálenosti nebude efektivní. Obsah vody by měl být určující i pro volbu technologie jejího využití.

Klíčovým hráčem v celé této soustavě jsou zemědělci, ale nezdá se, že si to již dostatečně uvědomují. Rozvíjí se situace kolem bioplynu, klasikou je produkce teplabiomasy, solidně je rozpracovaná oblast biopaliv, chybí ale systémová koncepce, využívání biomasy je pak roztříštěné a nedovoluje optimalizaci používaných technologií. Technicky vyspělé země zahrnují do svých energetických koncepcí využívání obnovitelných zdrojů energie s ústředním mottem „Decentrální bioenergetika“, která již v mnoha regionech dokáže úspěšně snižovat závislost na fosilních palivech. Pro zemědělce je tento trend velice rozumnou šancí, kterou je ale třeba uchopit kvalifikovaně a vnést tím rozum i do politických rozhodování. Biomasa je významný přírodní produkt a je tak přirozenou součástí cyklů toků energie a tím prakticky všech jednotlivých prvků, které se v přírodě na těchto cyklech podílejí (zjednodušeně viz obrázek).

Koloběh cyklu biomasy

Trochu zapomínáme, že pokud chceme energii ve formě biomasy z půdy získat, musíme ji také dostatek do půdy dodat. A důležité je dodání energie do půdy v organické formě, forma „fosilního dopingu“ nestačí, v dlouhodobém horizontu již vystupují její negativa.

Doprovodný program slouží prioritně vystavovatelům, aby zvýraznili svoji prezentaci. Pro oblast „organická hmota do půdy“ však mezi vystavovateli není z čeho vybírat. Pracovníci Brněnských veletrhů jsou si toho vědomi a proto jako součást marketingu podporují i jistou odborně osvětovou činnost, směřující k dalšímu rozvoji výstav. To více či méně zahrnují 4 základní témata doprovodného programu.

„Energetický potenciál odpadní a zbytkové biomasy v koloběhu živin a hospodaření na půdě“.

To je v podstatě o dodávce organické hmoty do půdy nebo, chcete-li, také o kompostování. Téma doposud opomíjené, nicméně pro další rozvoj klíčové. Náš aktuální přístup svědčí o tom, že v poznání přírody, přírodních cyklů a jejich ekonomické efektivnosti máme značné mezery, jejichž hloubku si ale příliš nepřipouštíme. Ekonomický efekt posuzujeme pouze v krátkodobém horizontu. A ten je často s dlouhodobým vývojem v rozporu, což samozřejmě v pořádku není.

Scénář tohoto tématického bloku by měl zdůraznit význam organické hmoty v půdě jako zdroje (stimulátoru) energie pro produkci biomasy a její roli v celkovém koloběhu živin při hospodaření na půdě. K prezentaci i diskusi byli pozváni špičkoví odborníci, kteří nás kvalifikovaně uvedou do problému názornou formou. Jejich vystoupení doplní provozovatelé, kteří v dané oblasti mají již řadu praktických poznatků a zkušeností a samozřejmě se dozvíte i o připravovaných koncepcích, legislativě i podporách, nejen finančních.

Půda je pro toto téma klíčová. Má celou řadu významných funkcí, jejichž plnění jí často necitlivě ztěžujeme. Zde nás do problematiky uvede Ing. Jiří Hladík , Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.

Působení klimatu na kvalitu půdy ozřejmí RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, a předseda České bioklimatologické společnosti.

Do aktivního života ve zdravé půdě nás zasvětí Ing. Jaroslav Záhora, CSc., z Mendelovy university v Brně.

Nebojte se, nezahltíme vás nadbytečnou teorií, budou to jenom informace nutné pro pochopení problematiky.

A jak to vidí provozovatelé?

Ing. Václav Hlaváček, CSc. přiblíží pohled aktivního zemědělce z pozice vrcholového představitele Agrární komory, ale hlavně dlouholetého manažera špičkového zemědělského podniku.

Ing. Jan Fencl se s námi podělí hlavně o svoji zkušenost s provozem zemědělské bioplynové stanice a jejím vztahu ke kvalitě půdy. Určitě nezapomene na své zkušenosti při působení ve funkci ministra zemědělství i vrcholových funkcí jiných..

Předseda představenstva a zakladatel AGRO CS a.s. Ing. Jan Harant se podělí o zkušenosti s realizací svého motta: „…dělejte s námi svět krásnější“ a o aktivitách Divize BioEnergie, která provozuje bioplynovou stanici o výkonu 1,4 MW a dále na ni navazující kompostárnu.

Luboš Hora, majitel a provozovatel odpadářské a zahradnické firmy EKODENDRA představí své zkušenosti z moderní kompostárny s řízeným provozem.

Jiří Netík, provozovatel kompostárny Jarošovice představí zkušenosti z provozu kompostárny ve spolupráci zemědělec – obec – odpadářská firma.

Nebude chybět ani Ing. Vladimír Verner – expert na teplo s firmou VERNER a.s.. ale zároveň aktivní propagátor využívání lokálních zdrojů zbytkové biomasy a producent vedlejšího produktu svých technologií – popelů s řadou cenných prvků, které půdě chybí.

Státní správu zastoupí

Ing.Michaela Budňáková z Ministerstva zemědělství ČR

a

Ing.Miroslav Florian, Ph.D., ÚKZUZ, ředitel Sekce úřední kontroly,

kteří nám pomohou zorientovat se v právních a dalších souvisejících předpisech, možnostech podpory financování investic, provozních zvýhodnění příp. zdanění apod. A hlavně vysvětlí, že státní správa má zájem na podpoře zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů a jejich směrování tam, kam patří – do půdy.

Tematický blok doprovodného programu

„Energetický potenciál odpadní a zbytkové biomasy v koloběhu živin a hospodaření na půdě“

proběhne ve čtvrtek 27.června 2013 od 14,30 hod v přednáškovém sálu v pavilonu P

v návaznosti na blok Bioplynové transformace v zemědělství, s nímž má řadu styčných bodů.

Forma tématického bloku bude po krátkém uvedení úvodních prezentací směřovat k jisté formě „kulatého stolu“, kde rádi uvítáme vaše názory, dotazy a připomínky. Závažnost tématu již uzrála na potřebu seriozní kvalifikované diskuse, ke které vás srdečně zveme.

Po celou dobu výstavy bude na stánku Českého sdružení pro biomasu CZ BIOM (stánek č.17 v přízemí pavilonu P) k dispozici konzultační centrum ke všem problémům zpracování biomasy. Část „biomasa jako energie do půdy“ zde bude prezentovat AGROINTEG s.r.o.


 
 

Zdroj (autor): Ing. Josef Šrefl, CSc., odborný garant tématického bloku
Web: https://biom.cz/cz/akce/vystava-biomasa
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 24.6.13
Poslední změna: 24.6.2013
Počet shlédnutí: 1325