Novinky

Velká Británie zahájila podporu tepla z obnovitelných zdrojů pro domácnosti

 
 

Finanční pobídky, jejichž cílem je podpořit využití OZE při vytápění domácností, se zaměří na domy nenapojené na plynovodní síť, jelikož právě ty mají podle britského ministerstva pro energetiku a změny klimatu největší potenciál finančních úspor a snížení emisí uhlíku.

Budou se vztahovat na jednotlivé domácnosti a k dispozici budou pro majitele domů, soukromé a sociální pronajímatele a lidem, kteří se dům staví sami.

Spuštění takto rozsáhlého systému podpory vyžadovalo dlouhé diskuse o tom, jak tyto finanční pobídky nastavit tak, aby pro majitele a pronajímatele fungovaly co nejlépe.

Vytápění biomasou – dřevěnými peletami, štěpkou a palivovým dřívím jsou jen zlomkem technologií podporovaných touto pobídkou. Dalšími jsou například tepelná čerpadla voda-voda a vzduch-voda a solární tepelné panely.


 
 

Zdroj (autor): Bioenergy news

Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 16.4.14
Poslední změna: 16.4.2014
Počet shlédnutí: 734