Novinky

Tisková zpráva CZ Biom- v Praze proběhl 14. ročník mezinárodní konference Biomasa & Energetika 2010 s podtitulem „Je biomasa další hrozbou pro energetiku ČR?“

 
 
Dne 23. listopadu 2010 proběhl v Praze již 14. ročník mezinárodní konference Biomasa & Energetika 2010 s podtitulem „Je biomasa další hrozbou pro energetiku ČR?“

V době, kdy problematika biomasy a jejího energetického využití je v médiích označována jako další potenciální hrozba pro českou energetiku, proběhla dne 23. listopadu 2010 v Praze na Suchdole v areálu České zemědělské univerzity mezinárodní konference s názvem „Biomasa & Energetika 2010“, kterou každoročně organizuje CZ Biom – České sdružení pro biomasu. Cílem této konference bylo uvést tyto informace na pravou míru a představit biomasu jako širokou zdrojovou základnu, která nemusí pocházet pouze z lesů, ale lze ji například cíleně pěstovat či získávat využitím komunálních odpadů.

Konference se zúčastnilo více než 200 návštěvníků především z řad odborné veřejnosti a zástupců firem v oboru zpracování a využití biomasy pro energetické využití. „Velmi nás potěšil zájem i ze strany zemědělců, kteří se čím dál víc začínají zajímat o pěstování speciálních energetických plodin, jako jsou rychle rostoucí dřeviny a víceleté energetické byliny. Naší konferenci bereme jako otevřenou osvětovou akci, nikoliv jako konferenci pro úzkou skupinu vyvolených, a proto jsme umožnili bezplatný vstup pro studenty České zemědělské univerzity v Praze, kteří tuto možnost ve velké míře využili,“ komentuje účast na konferenci a její pojetí místopředseda CZ Biom – Vladimír Stupavský.

Mezi hlavní témata konference patřila vedle diskuze o současné situaci využití biomasy i problematika poměrně mladého oboru mechanicko – biologické úpravy (MBÚ) a cíleného pěstování energetických plodin.

Mezi vystupujícími byl mimo jiné Dr. Heinz Kopetz – prezident Evropské asociace pro biomasu, Dipl. Ing. Michael Balhar – ředitel Německé asociace provozovatelů MBÚ, prof. Ing. Jiří Balík, CSc. – rektor České zemědělské univerzity v Praze, Ing. Blahoslav Němeček  – místopředseda Energetického regulačního úřadu a další. Velký ohlas měl Mgr. Luděk Šikola z Advokátní kanceláře Šikola a partneři svou přednáškou na téma legislativních změn v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Potlesk sklidil i zemědělec Josef Kubovec za své úspěchy s pěstováním tolik diskutované invazivní rostliny jakou je křídlatka. „Velmi nás mrzí neúčast zástupce ministerstva zemědělství, které původně na této konferenci slíbilo představit nově připravovanou dotaci na zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin, jejíž spuštění se předpokládá v první polovině roku 2011. Přesto hodnotím celý průběh i atmosféru konference jako velmi úspěšnou a zavazující pro další pokračování této již tradiční akce,“ podotkl Jan Habart – předseda CZ Biom.  

CZ Biom je nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny. Je jedinou organizací v republice, která sdružuje odborníky, podnikatele a další subjekty ze širokého spektra oboru biomasy: fytoenergetika, bioplyn, kapalná biopaliva, výrobci dřevní biomasy a kompostárenství.

CZ Biom svou činností navazuje na evropskou asociaci pro biomasu AEBIOM a současně je členem evropské kompostárenské sítě ECN, která sdružuje odborníky nakládající s biologicky rozložitelnými odpady v celé Evropě.
Jednou ze základních funkcí sdružení je poskytování informací. Nabízí v rámci České republiky prakticky nejobsáhlejší soubor informací z oblasti biomasy a bioodpadů.

CZ Biom tímto chce poděkovat všem sponzorům uvedené konference, především pak GE Money Bank, České spořitelně, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, České zemědělské univerzitě a dalším.

Kontakt:

 
 
 

Zdroj (autor): CZ Biom
Web: http://www.biom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 25.11.10
Poslední změna: 25.11.2010
Počet shlédnutí: 506