Novinky

Priority nového ministra životního prostředí - ANO pro biomasu a bioplyn

 
 

Pavel Drobil, nový ministr životního prostředí, včera představil priority MŽP. Z pohledu energetiky nadále zůstává prioritou MŽP podporovat OZE, ale jednoznačně bylo řečeno, že nadále se podpory dočkají jen ty efektivní a ekonomicky únosné OZE, které odpovídají geografickým podmínkám ČR.

"Nebudeme podporovat jakékoliv OZE, budeme podorovat ty, které mají efekt, to znamená biomasa, bioplynové stanice a v omezené míře, tam, kde to skutečně má  smysl, geotermální."

Přehodnocení další podpory se bude týkat fotovoltaických a větrných elektráren.

Video z tiskové kokference nalezne zde: http://www.ct24.cz/ekonomika/96498-drobil-chce-snizit-administrativu-podnikum/ (o energetice a OZE ministr hovoří cca od 12. minuty konference).


 
 

Zdroj (autor): ČT 24
Web: http://www.ct24.cz/ekonomika/96498-drobil-chce-snizit-administrativu-podnikum/
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 23.7.10
Poslední změna: 23.7.2010
Počet shlédnutí: 636