Novinky

Informace k registraci IRZ provozovny v ISPOP a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ provozovateli čistíren odpadních vod (ČOV)

 
 

Na stránkách www.irz.cz je ke stažení manuál - Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele ČOV.

Informace k registraci IRZ provozovny v ISPOP

Provozovatelé jsou povinni registrovat IRZ provozovnu pouze v případě, pokud se na ni vztahuje povinnost ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a daná IRZ provozovna ještě nebyla v ISPOP registrována (základní předpoklady ke vzniku ohlašovací povinnosti do IRZ lze nalézt zde).
V případě, kdy Vám nevznikla ohlašovací povinnost do IRZ, není nutné registraci IRZ provozovny provádět. Oproti registracím provozoven agendy Ovzduší nedochází v případě registrací IRZ provozoven k automatickému schvalování, žádosti schvaluje provozovatel ISPOP, jedná se tedy o časově náročnější proces. Více informací k problematice IRZ lze nalézt na webových stránkách IRZ.

Zdroj: ISPOP a IRZ


 
 

Zdroj (autor): CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Web: http://www.cenia.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 10.3.11
Poslední změna: 10.3.2011
Počet shlédnutí: 914