Novinky

Inovace v oblasti životního prostředí i klimatu podpoří program LIFE. MŽP žadatelům navíc přispěje financemi ve výši 15 %

 
 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o národní kofinancování tradičních projektů na ochranu přírody i ekoinovace. Ty budou ještě letos předloženy do evropské výzvy, kterou Evropská komise zveřejnila 1. června.

Komunitárním programem LIFE se Evropská komise zaměřuje na širokou škálu aktivit v oblasti ochrany životního prostředí. „Je nejen nástrojem podporujícím ochranu přírody, ale lze z něj financovat i aktivity související s průmyslovou výrobou, energetikou, klimatem nebo zemědělstvím. Soustředí se na inovace v oblasti životního prostředí a klimatu a jeho přidanou hodnotou pro žadatele jsou příležitosti, kontakty a dopad na celkový rozvoj a prestiž realizující instituce,“ vysvětluje ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů Tomáš Kažmierski, do jehož působnosti spadá i národní kontaktní místo pro program LIFE v ČR.

Program LIFE poskytuje až 75% kofinancování na ochranu prioritních druhů a stanovišť v rámci sítě NATURA 2000 a 60% spolufinancování na pilotní testování ekoinovativních technologií a postupů v ochraně životního prostředí a na osvětové informační kampaně.

České žadatele navíc v realizaci projektů podpoří i Ministerstvo životního prostředí. Nejvyšší míra podpory činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, částka však nesmí překročit 10 mil. Kč na jeden projekt. Konečný termín pro podání žádostí je 2. srpna 2015 do 17 hodin na podatelnu Ministerstva životního prostředí. Více informací k výzvě najdete na na tomto odkazu .

Další informace jsou dostupné na na tomto odkazu .

Zdroj: Tisková zpráva MŽP 2.7.2015 


 
 

Zdroj (autor): MŽP

Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 7.7.15
Poslední změna: 7.7.2015
Počet shlédnutí: 1243